AUTOKAMP

Terasa ugostiteljskog objekta autokampa kod Šibenika

Izvedena kao armiranobetonska konstrukcija u cijelosti. Ideja je bila napraviti objekat što otvoreniji prema moru. Dakle, sa što manje stupova i to na način da isti ne budu kruti ni predimenzionirani.

Rješenje sa nosivom konstrukcijom u obliku listova činilo mi se dosta prihvatljivim jer je sve izgledalo ležerno, elegantno. Pogotovu što se radilo o objektu za odmor na samoj plaži. Posežući za oblicima iz biljnog svijeta i na način kako bi to u prirodi bilo „izvedeno„ uspjelo se udovoljiti ne baš laganoj statici za konzolu od skoro 6 metara.